Netwerk

De intervisiegroep vanuit Reikicentrum Zijn is bedoeld voor Reikibehandelaars in de traditie van Usui Shiki Ryoho, die een eigen praktijk voeren. Reikibehandelaars die vanuit nieuwe gezichtspunten willen kijken naar wat ze hierin tegenkomen en van anderen willen leren.

De groep biedt deze behandelaars bedding en ruimte om met elkaar in verbinding te zijn, door met regelmaat samen te komen om op gestructureerde wijze praktijkervaringen en praktijkvraagstukken in te brengen.

Dit draagt bij aan de bewustwording van het potentieel van de intervisiegroep en draagt tevens bij aan de bewustwording van het potentieel van het Reikibehandelaarsschap.

Praktisch:

Tijdens de intervisiebijeenkomsten wisselen de leden eerst Reiki uit.

Daarna legt iedereen een casus op tafel. De groep kiest één casus en stelt hier verdiepende en verhelderende vragen over, om vervolgens tot mogelijke oplossingen te komen. Elk lid van de groep neemt hiervan mee wat op hem of haar van toepassing is.

Jaarlijks wisselen de leden van rol als procesbegeleider en organisator. Zo krijgt iedereen de kans te groeien in gedeeld leiderschap.

De intervisiegroep bestaat uit maximaal 8 leden.

Wanneer: 

Vier vrijdagochtenden per jaar (eens per kwartaal), van 9.30 tot 13.00 uur. Met de intervisiegroep van Reikicentrum Zijn verbind je je steeds voor een periode van een jaar (januari – december).

Het samenwerkingsverband bestaat uit:

Astrid Aarssen, 0644836360 of acaarssen@hotmail.com

Christina Spies,0618812965 of christina@two-hands.nl; www.two-hands.nl

Netty Hakkaart, 0628437730 of info@reikicentrumzazen.nlwww.reikicentrumzazen.nl

Annemarie Karsten, 0620448540 of am.karsten@gmail.com; www.duinroosreiki.nl

Alexandra de Savornin Lohman, 0638461549 of info@heliandra.nl; www.heliandra.nl

Antoinette van Elswijk, 0625180163 of info@antoinettevanelswijk.nl; www.antoinettevanelswijk.nl