Behandelaarsgroep

Ik maak deel uit van de behandelaarsgroep van Reikicentrum Zijn, een samenwerkingsverband van Reikibehandelaars. Deze Reikibehandelaars voeren hun eigen Reikipraktijk en zijn geoefende en toegewijde Reikistudenten. Wat tot uitdrukking komt in het dagelijks beoefenen van Reiki voor zichzelf en het regelmatig geven en ontvangen van een Reikibehandeling; individueel en in groepsverband. We komen regelmatig bijeen om elkaar in onze professionaliteit te stimuleren en werken op basis van gedeeld leiderschap.

Het samenwerkingsverband bestaat uit:

Astrid Aarssen, 0644836360 of acaarssen@hotmail.com

Christina Spies,0618812965 of info@reikiwestland.nl; www.reikiwestland.nl

Netty Hakkaart, 0628437730 of info@reikicentrumzazen.nlwww.reikicentrumzazen.nl

Annemarie Karsten, 0620448540 of am.karsten@gmail.com; www.duinroosreiki.nl

Alexandra de Savornin Lohman, 0638461549 of info@heliandra.nl; www.heliandra.nl

Mirjam Top-Termaat, 0681429578 of mirjamtop@hotmail.com; www.reikitwente.nl

Josine Pennings, 0615126985 of info@reikipraktijki.nl; www.reikipraktijki.nl

Rebecca Bredenhof, 0612181950 of reikicentrum.zijn@hetnet.nl; www.reikicentrum-zijn.nl

Anne Boerrigter, 0624902023 of info@zoveelzonlicht.nl; www.zoveelzonlicht.nl

Antoinette van Elswijk, 0625180163 of info@antoinettevanelswijk.nl; www.antoinettevanelswijk.nl